Training cycle
en nl fr

Overzicht cursussen:
Improvisatie & compositie I (1e jaar) - 5 ECTS
Improvisatie & compositie II (2e jaar) - 5 ECTS
Improvisatie & compositie III (optie) (2e jaar) - 5 ECTS

Artistieke praktijk I (1e jaar) - 4 ECTS
Artistieke praktijk II (2e jaar) - 4 ECTS
Artistieke praktijk - gastchoreograaf (optie)(2e jaar) - 4 ECTS
Artistieke praktijk III (gedeeltelijk facultatief) (3e jaar) - 10-12 ECTS

Repertoire I (1e jaar) - 5 ECTS
Repertoire II (2e jaar) - 4 ECTS
Repertoire III (optie) (2e jaar) - 4 ECTS
Repertoire IF (optie) (3e jaar) - 5 ECTS

Docenten 2022-2025: Docenten Training

IMPROVISATIE

De improvisatieworkshops liggen in het verlengde van de technieklessen. De vaak speelse en open vormen helpen de danser om vaste patronen te doorbreken, en zich te laten verrassen en voortstuwen door de gebeurtenissen in de groep. De noodzakelijke alertheid scherpt de zintuigen en leert hoe om te gaan met een groep.

De 'Improvisation Technologies (1e jaar) (zoals ontwikkeld door William Forsythe) is een methode die vooral ruimtelijk en conceptueel georiënteerd is (o.a. op basis van Laban's systeem van lichaamsrichtingen). Door technieken van deconstructie en recombinatie worden delen van het lichaam geïsoleerd en worden daarvoor bewegingsfrasen ontwikkeld. De relatie tussen geïmproviseerd materiaal en vaste bewegingsfrasen, zowel in het creatieproces als in een uitvoeringssituatie, vormen een belangrijk onderzoeksdomein.

'Passing Through' (2e jaar) is ontwikkeld door David Zambrano en wordt onderwezen door hemzelf en anderen die hij heeft opgeleid. Zambrano's benadering biedt een meer organische, intuïtieve en impulsieve methode om bewegingspatronen te creëren. De focus ligt op het ontwikkelen van een sensoriële gevoeligheid: welke relaties kunnen worden ontwikkeld met de 'wereld' (ruimte, mensen) om je heen. Beweging wordt beschouwd als interactie met die wereld.

Contact improvisatie wordt onderwezen als onderdeel van de lessen Danstechniek.

Passing through by David Zambrano - ©Tine Declerck - Oct. 2022
Passing through by David Zambrano - ©Tine Declerck - Oct. 2022


COMPOSITIE

Compositie is verdeeld in verschillende workshops gegeven door verschillende docenten. In het 1e jaar ligt de nadruk op een algemene introductie van de toolbox. In het 2e jaar zijn er verschillende workshops. Eén workshop is gekoppeld aan de opdracht om een duet/trio te maken met live muziek (zie hieronder, Student Creation II) en richt zich op creatie, samenwerking en het leggen van relaties tussen muziek en danscompositie. Een andere, kortere workshop verdiept zich in compositie vanuit het perspectief van een andere kunstvorm, zoals film, architectuur, beeldende kunst... Een derde, optionele workshop gaat dieper in op de compositiemethodes van een specifieke kunstenaar.

De belangrijkste doelen van onze compositielessen zijn:

- het ontwikkelen van een 'gereedschapskist' met een verscheidenheid aan compositievaardigheden, ontwikkeld door experiment;
- studenten te begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen benadering van compositie;
- het stimuleren van hun vermogen om te analyseren en om constructieve feedback te geven aan anderen;
- studenten te stimuleren feedback te verwerken in de ontwikkeling van hun eigen werk;
- te leren de kloof te overbruggen tussen het idee en de uitvoering van het idee, en een werk te ontwikkelen dat hun ideeën zichtbaar uitdraagt
- te oefenen met het werken in groepen en het begeleiden of leiden van een groep
- een creatieve en stimulerende context bieden om de ideeën van de student over compositie te ontwikkelen en te bespreken.

Repertoire Drumming Picture by Tine Declerck
Repertoire Drumming Picture by Tine Declerck

ARTISTIEKE PRAKTIJK

In de workshops Artistic Practice werken studenten samen met choreografen aan transmissie, onderzoek of nieuwe creaties. Deze workshops nemen verschillende vormen aan.

Door met een choreograaf aan een creatie te werken, worden studenten op de meest directe manier geconfronteerd met de denk- en werkwijzen van professionele kunstenaars. In de meeste gevallen scheppen dergelijke processen ook veel ruimte voor de individuele inbreng van de deelnemende studenten - het 'autoritaire' model van auteurschap is een zeldzaamheid geworden in het professionele veld, en studenten tonen weinig enthousiasme om louter een 'uitvoerende' rol op zich te nemen.

In het 1e, 2e en 3e jaar zijn er een aantal zogenaamde "X-weken". In een X-week wordt het reguliere ritme van body studies/danstechniek in de ochtenden en workshops/theorie in de middagen opgeschort. De uitgenodigde choreografen werken een week lang intensief samen met de studenten, waarbij de nadruk ligt op het delen van (een deel van) hun ideeën en praktijk. Dit kan in vele vormen gebeuren: overdracht van bestaand materiaal, collectief onderzoek naar nieuw materiaal, een korte creatie, het leggen van actieve verbanden met het eigen werk van de studenten, enzovoort. In een X-week kunnen de studenten kiezen tussen 3 zeer verschillende uitgenodigde choreografen, maar eens per jaar zal er één X-week zijn waarin één kunstenaar werkt met het collectief van studenten.

In het 2e jaar is er een optionele workshop waarbij een choreograaf voor 4 weken wordt uitgenodigd met de bedoeling een nieuw werk met de studenten te maken.

In het 3e jaar wordt het grootste deel van de X-week vervangen door 'short formats', workshops van 2 weken (middagen) met vergelijkbare doelen als de X-week hierboven beschreven.

Eveneens in het 3de jaar worden één of meerdere choreografen uitgenodigd om een nieuw stuk te creëren rond de studenten, dat gepresenteerd zal worden in een professionele context op verschillende plaatsen in België. Dit wordt beschouwd als het 'afstudeerwerk' van de BA-opleidingscyclus.

Repertoire Trisha Brown - Solo Olos - picture by Tine Declerck
Repertoire Trisha Brown - Solo Olos - picture by Tine Declerck


REPERTOIRE


De studie van repertoire is een confrontatie met het vocabularium van een specifieke kunstenaar. Het doel is inzicht te bieden in hoe een werk is opgebouwd en gestructureerd, niet door analyse vanop afstand, maar door het in de praktijk te brengen. In sommige workshops ligt de nadruk op een duidelijke en correcte interpretatie; in andere worden nieuwe versies gemaakt op basis van het basiskader van het origineel. Beide benaderingen dagen de studenten uit om zich uit te drukken in een sterk, sterk ontwikkeld en fantasierijk vocabulaire.

De repertoireworkshops stimuleren het choreografisch denken van de studenten, introduceren nieuwe manieren om materiaal te genereren en te structureren, om te gaan met patronen, complexe sequenties, ideeën over ruimte, multitasking en dansen in groepen.

Het repertoire richt zich op de belangrijkste artistieke hoekstenen van het P.A.R.T.S. programma: Anne Teresa De Keersmaeker en Trisha Brown.

Het repertoire van Anne Teresa De Keersmaeker komt aan bod in het 1ste jaar voor alle studenten, en als optie in het 2de en 3de jaar. Zowel klassiek als recenter werk kan worden aangepakt - in de afgelopen jaren hebben studenten gewerkt aan Rosas danst Rosas (1984), Drumming (1998), maar ook , A Love Supreme (2005/2017), Vortex Temporum (2013) en The Six Brandenburg Concertos (2018).

Het werk van Trisha Brown wordt bestudeerd in het 2e en 3e jaar. In de afgelopen jaren hebben studenten gewerkt aan Solo Olos (1976), Son of gone fishing (1981) Twelve Ton rose (1996) fragmenten van de Early Works (1966-1979). De workshop in het 2e jaar is voor alle studenten, de workshop in het 3e jaar is optioneel.