Training cycle
en nl fr

Overzicht cursussen:
Danstechniek I (1e jaar) - 17 ECTS
Danstechniek II (2e jaar) - 14 ECTS
Danstechniek III (3e jaar) - 13 ECTS
Docenten 2022-2025: Docenten Training

HEDENDAAGS

In de dagelijkse lessen hedendaagse dans bouwt de student kennis op van bewegingsprincipes, leert deze te integreren in dynamische combinaties en toe te passen in vaste dansfrasen of repertoire fragmenten. Specifieke lessen zijn gericht op vloerwerk, improvisatie, partnering en contact improvisatie. De student leert hun lichaam en hun manier van functioneren kennen en het op een respectvolle, efficiënte en persoonlijke manier te gebruiken. Tijdens de technieklessen wordt een basis ontwikkeld voor open experiment, het loslaten van patronen en het vertrouwen op het onbekende.

Veel technieklessen richten zich op 'release based technique'. Deze techniek vertegenwoordigt niet een formele 'school', maar eerder een reeks zeer individuele praktijken die een aantal uitgangspunten gemeen hebben: een analytische benadering van het lichaam, werken aan het bewustzijn van individuele bewegingspatronen, en het aanpassen van patronen die het efficiënte gebruik van het lichaam niet dienen. Omdat release-techniek niet gebonden is aan een gecodeerde of auteursrechtelijk beschermde techniek, of aan een specifieke verzameling van esthetische principes, wordt de individuele ervaring en richting van de leraar erg belangrijk, wat resulteert in de sterke diversiteit binnen het programma. Sommige leraren brengen ook benaderingen die afkomstig zijn van zeer andere bronnen, zowel westerse als niet-westerse.

Een specifiek onderdeel van de lessen heet 'Studio Practice & Documentation' of 'individuele praktijk' en richt zich op het geven van handvatten aan de studenten voor het analyseren, ontwerpen en onderhouden van hun eigen artistieke praktijk als dansers en performers.

In het 3e jaar zijn de hedendaagse danslessen meer verbonden met het idee van persoonlijk, artistiek en danstechnisch onderzoek. De docenten ontwikkelen expliciete verbanden tussen techniek en creativiteit, tussen fysieke exploratie en denken: improvisatie, bewegingspartituren, compositie, performativiteit, lichaamswerk. Het onderwijzen van techniek is een manier om studenten te helpen hun eigen benadering van 'techniek' te vinden en te verfijnen, wat ze zullen moeten blijven doen tijdens hun professionele carrière - en meestal helemaal alleen. Veel lessen in het 3e jaar worden 3 uur durende lessen waarin een breder scala aan benaderingen aan bod komt.

Passing through David Zambrano ©Tine Declerck
Passing through David Zambrano ©Tine Declerck

BALLET

De klassieke techniek presenteert een duidelijke en functionele architectuur voor het lichaam. De lessen concentreren zich op de vorm en de functionaliteit van het klassieke ballet, zonder rekening te houden met de stilistische en hiërarchische aspecten. Deze open benadering, gericht op de functionaliteit van de beweging, maakt ballet geschikt voor een breder scala aan lichaamstypen. De nadruk op functionaliteit, mechanica en organische beweging sluiten ook sterk aan bij de release-benadering in de hedendaagse lessen.

De lessen richten zich op het ontwikkelen van een correcte basispositie, uithoudingsvermogen en snelheid, coördinatie, muzikaliteit, differentiatie van bewegingskwaliteiten, overgangen tussen verschillende bewegingen, en het gebruik van gewicht.

2020 Classical J. Panetta ©Olympe Tits
2020 Classical J. Panetta ©Olympe TitsINDEPENDENT TECHNICAL WORK


ITW is voorbehouden voor het 3e jaar. Het is een optionele keuze als onderdeel van het ochtendprogramma, meestal als optie tegen de balletles die op hetzelfde moment plaatsvindt. Studenten kunnen deze tijd gebruiken om de informatie uit verschillende technieklessen in hun eigen tempo te verwerken, en om een persoonlijke praktijk te ontwikkelen die hen van pas zou komen in de professionele context.