Training cycle
en nl fr

Overzicht cursussen:
Muziek I (1e jaar) - 4 ECTS
Muziek II (2e jaar) - 4 ECTS
Interdisciplinair (3e jaar) - 3 ECTS

Theater I (1e jaar) - 5 ECTS
Theater II (2e jaar) - 5 ECTS

Docenten 2022-2025: docenten Training

MUSIC

Muziekanalyse

Het centrale doel van de cursus is het ontwikkelen van een persoonlijk discours over de eigen muzikale ervaring. Dit gebeurt door middel van luistersessies over specifieke thema's (klassiek, jazz, opera) waarin men spreekt over de belangrijkste parameters van muziek, de uitvoering en luisterervaringen in een algemene terminologie, in plaats van in muzikaal jargon.

De cursus is opgebouwd over twee jaar. In het 2de jaar wordt de les gekoppeld aan de duet/trio taak (zie Studentencreatie II): de studenten kiezen een muziekstuk uit een lijst van mogelijkheden om hun choreografie te maken. De lessen muziekanalyse bestuderen en contextualiseren deze werken.

Zang

In het 1e en 2e jaar is er een wekelijkse collectieve zangles. De lessen trainen de individuele stem en ademhaling, het zingen in groepsverband, de ervaring van het produceren van muziek.

Een eerste benadering richt zich op ontspanning en ademhaling, het laten vibreren van de stem door het lichaam en het hoofd, het laten voelen van de stem als een fysiek instrument. Dit maakt een sterke verbinding met de benaderingen van het lichaam tijdens de danslessen. Een tweede benadering ligt in de ervaring van het zingen door middel van improvisatietechnieken (ritmisch, modaal, woorden) die wegleiden van de druk om 'correct' te zingen. Een laatste benadering richt zich op het zingen van polyfoon repertoire.
Ritme

In het 1e en 2e jaar wordt elke week een ritmeles georganiseerd. De les begint met het opbouwen van een basis voor een gemeenschappelijke benadering van ritme. Met behulp van het lichaam, klappen, ademhaling, stem en een syllabisch systeem (allemaal organische benaderingen), worden verschillende parameters opgebouwd: tijdsindelingen, cycli, ternaire en binaire ritmes, orale tradities, collectieve spelen, polyritmiek, de relatie tussen 'op' en 'neer' en de transcriptie daarvan in het westerse systeem van solfège.

Van daaruit gaat de les verder met meer complexe structuren uit Indische, Afrikaanse en Afro-Cubaanse tradities, jazz, Europese volksmuziek en hedendaagse klassieke muziek (Steve Reich, Olivier Messiaen). Ritme wordt expliciet gekoppeld aan de fysieke ervaring van ruimte en tijd.

Muziekproject

In het eerste jaar is er een workshop 'muziekproject', waarin een choreograaf een kort proces ontwikkelt waarin dans en muziek aan elkaar gekoppeld worden. Voor deze workshop werkt PARTS samen met muzikanten van de post-masteropleiding 'Hedendaagse muziek' van School of Arts Gent.

Interdisciplinary

In het 3de jaar zijn er twee workshops die dieper ingaan op specifieke onderwerpen die met muziek te maken hebben, zoals geluidsopname en -bewerking, alternatieve notatiesystemen...

Onder 'interdisciplinair' valt ook een excursie en een workshop (zie ook 'Artistieke praktijk IV') waar een kunstenaar werkt op het snijvlak tussen choreografie en een andere kunstvorm.

THEATRE

Door zich intensief te concentreren op een andere podiumkunst, voedt men de relatie met de eigen kunst. De confrontatie met teksten en theatrale aanwezigheid kan de student helpen een meer creatieve, inventieve, autonome of kortweg betere danser te worden.

Verschillende docenten gebruiken zeer verschillende benaderingen: sommigen werken met bestaande toneelstukken, klassiek of hedendaags, anderen met montages van teksten of materiaal geschreven door de studenten. Soms is het proces inherent collectief, soms gaat het meer uit van de individuele deelnemers. Maar alle benaderingen leggen de nadruk op de kwaliteit van het acteren, het 'geloofwaardig' uitvoeren van teksten en het vinden van een open relatie tussen personage en uitvoerder.

In het 1e jaar is het doel de student rust en zekerheid te laten vinden in het zeggen van teksten op het toneel. De student voelt de blik van het publiek, maar er is geen uitweg door te dansen, er is alleen tekst. In het 2e jaar bouwt de workshop verder op de verworvenheden van het voorgaande jaar, maar wordt het materiaal complexer en uitdagender voor de persoonlijkheid van de student, en wordt er sterker toegewerkt naar de presentatie van een eindproduct.


Theatre workshop Kuno Bakker ©Tine Declerck
Theatre workshop Kuno Bakker ©Tine Declerck