WINTER WORKSHOPS 2024
en nl fr

NIEUWSGIERIG NAAR P.A.R.T.S. ?

Ben je een jonge aspirant danser/choreograaf?
WIJ ORGANISEREN WINTER WORKSHOPS IN JANUARI en FEBRUARI 2024.


Ben je een jonge aspirant-danser/choreograaf? P.A.R.T.S. organiseert een aantal activiteiten om bekend te raken met de school en het programma, als eerste stap in de voorbereiding op de volgende auditieronde, die in de winter/voorjaar van 2025 zal plaatsvinden.

In de winter van 2024 kun je actief deelnemen aan twee workshops met uiteenlopende lessen: hedendaagse danslessen, compositie, yoga, repertoire, theorie etc.
Het programma van de workshops richt zich voornamelijk naar de kandidaten voor het Bachelor Training programma (maar blijft ook voor de kandidaten voor het Master programma STUDIOS interessant om de schoolcontext te leren kennen).

Voor de WINTER WORKSHOPS moet je minimaal 16 en maximaal 25 jaar oud zijn. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan het soort, de omvang en de duur van je eerdere dansopleiding, maar de workshop is gericht op mensen die overwegen zich aan te melden voor een fulltime professionele dans- en choreografieopleiding in 2025. Als dit niet je ambitie is, verwijzen we je graag door naar onze SummerSchool, met danslessen en workshops voor deelnemers variërend van beginners tot professionals. De Winterworkshops bevatten ook een informatiesessie over PARTS en haar programma's. De capaciteit is beperkt, dus inschrijven is verplicht.

DATA EN TARIEVEN

Wed-Fri januari 3-5, 2024 - Kosten €150 - Max. 25 deelnemers
Zat-Zon 17-18 februari 2024 - Kosten €100 - Max. 25 deelnemers

REGISTRATIE

Voor de WINTER WORKSHOPS moet je minimaal 16 en maximaal 25 jaar oud zijn.
Je moet je inschrijven via een online inschrijfformulier. We kunnen je reservering pas bevestigen als we het inschrijfgeld voor de workshop hebben ontvangen. Annuleringen kunnen niet worden terugbetaald.

Registratie voor de winterworkshop van wo t/m vr 3-5 januari 2024:
De Winter Workshop van 3-5 januari is momenteel volzet.
Je kan intekenen op de wachtlijst door een mailtje te sturen naar: training@parts.be, met de volgende info: naam, geboortedatum, telefoonnummer. Ten laatste midden december zal je gecontacteerd worden als er extra plaatsen zijn en je opnieuw kan inschrijven.

Voor de Winterworkshop za-zo 17-18 februari 2024:
Inschrijven kan vanaf midden januari 2024

Alle lessen worden in het Engels gegeven.


Deelnemers nemen hun eigen lunch mee.

Vragen: mail ons op training@parts.be

HOW TO GET THERE >>


PROGRAMMA 1. Woe t/m vrij 3-5 januari, 2024

Woensdag 3/01, van 9.45 tot 17.00 uur
9.45-11.15 uur ballet met Libby Farr
11.30-13.00 uur hedendaags met Gabriel Schenker
13.00-14.00 uur lunch
14.00-17.00 uur theater met Eva Schram

Donderdag 4/01, van 9:45 tot 18:00 uur
9:45-11:15 uur ballet met Libby Farr
11:30-13:00 uur hedendaags met Laura Aris
13:00-14:00 uur lunch
14:00-17:00 uur creatieve praktijk met Femke Gyselinck
17:15-18:00 infosessie over PARTS met Steven De Belder, coördinator

Vrijdag 5/01, van 9:45 tot 17:00:

9:45-10:45 Pilates met Chloé Chignell
11.00 - 13.00 uur hedendaags met Laura Aris
13;00-14.00 uur lunch
14.00 - 17.00 uur muziekanalyse met Mattijs Van Damme

2. Zat-Zon 17-18 februari 2024:
Programma aan te kondigen

'Passing through' door David Zambrano ©Tine Declerck
'Passing through' door David Zambrano ©Tine Declerck


LESBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA 1

Libby Farr - Ballet for Contemporary Dancers

De balletles is opgezet om de danser zijn lichaam te laten observeren en herwaarderen in de klassieke structuur van een balletles met als doel de focus te leggen op het versterken van het bewustzijn van de danser van zijn eigen natuurlijke uitlijning en ervaring. De les is verdeeld in twee delen: de barre en het centrumwerk. Oefeningen aan de barre benadrukken het isoleren van de gewrichten om te vinden waar de beweging begint en om het bewustzijn van de danser wakker te maken om hun eigen functionele uitlijning en efficiëntie te vinden. De tweede helft van de les, in het centrum, daagt de danser voortdurend uit om de nieuwe ervaringen te gebruiken bij het verplaatsen van gewicht, het vinden van flow in de overgang, momentum en dynamiek bij het uitvoeren van het balletvocabulaire met als doel meer vrijheid en expressie te vinden.

Gabriel Schenker - hedendaags

Gebaseerd op het werk dat is ontwikkeld door het Brusselse gezelschap ZOO/Thomas Hauert en op mijn eigen praktijk, breng ik voor deze les een reeks oefeningen, opdrachten en oefeningen, gericht op het uitdagen van symmetrische coördinatie en gebruikelijke bewegingspatronen.

Eva Schram - theater

In een boeiende workshop die is ontworpen om zowel het intellectuele als het emotionele vermogen van studenten te stimuleren, verdiepen deelnemers zich in verschillende dimensies van theater. Het programma is gericht op het bevorderen van een holistisch begrip en ervaring van theatrale elementen, inclusief maar niet beperkt tot ruimte, lichaamsdynamiek, verkenning van inhoud, taalnuances, fantasierijke expressie en beheersing van timing, omhelzing van ritme, weloverwogen tempo en doordachte rangschikking van inhoud.

Laura Aris - Play Full Body class

De les geeft een overzicht van een aantal fundamentele aspecten van hedendaagse dans, zoals gewichtsverplaatsing, gebruik van ruimte, ademhaling, snelheid, kwaliteiten en texturen. Verder kijken we naar de intenties achter de beweging. Geleide improvisaties en specifieke technische oefeningen vormen het uitgangspunt van het werk. Deelnemers spelen met hun vocabulaire binnen gedefinieerde maar veranderende contexten om te experimenteren en specifieke lichamelijke mechanismen en mentale processen te observeren terwijl ze dansen. Door de deuren van de perceptie te openen, gaan we op zoek naar die creatieve impulsen die, eenmaal losgelaten, mogelijkheden bieden voor nieuwe technische en performatieve prestaties.
"Als docent en kunstenaar ben ik toegewijd aan het delen van gedachten, vragen, tips en opgedane ervaringen die anderen inspireren en aanmoedigen - en hopelijk een collectieve intellectuele nieuwsgierigheid bevorderen. Door de jaren heen heb ik geleerd om een balans te zoeken tussen doelen met betrekking tot technische beheersing en de mogelijkheden van het individu om eigen keuzes te maken, diep na te denken, opnieuw te ontdekken, personages te ontwikkelen en denkbeeldige werelden te ontmoeten. Lesgeven vereist een dynamische interactie tussen wat er in de geest van de docent gebeurt en wat er met de groep in de ruimte gebeurt. Lesgeven en mijn professionele artistieke praktijk zijn al lange tijd met elkaar verbonden: ze staan voortdurend in relatie tot elkaar en ontwikkelen zich samen".

Femke Gyselinck - Creatieve praktijk

Deze workshop is een uitnodiging om te experimenteren met het idee hoe een 'sprekend' lichaam een bewegend lichaam kan zijn en hoe we retorische kwaliteiten kunnen vertalen naar het lichaam. Hoe kan muzikaliteit zich manifesteren in bewegingen/gebaren en hoe kunnen we verschillende gradaties van expressiviteit bereiken in elk individueel lichaam.
In het bijzonder bestaat de workshop uit een eerste deel waarin we eenvoudige improvisatieoefeningen gebruiken om het lichaam op te warmen en ons richten op het ontwikkelen van verschillende kwaliteiten en dynamiek om een individuele manier van bewegen te vinden.
Het tweede deel van de workshop richt zich op het 'schrijven' van bewegingen. We doen dit aan de hand van een lied waarbij we de tekst van het lied vertalen naar beweging.

Chloe Chignell - Pilates

'Deep Forms' is een bewegings- en lichaamstrainingsles. We beginnen met technieken en oefeningen uit pilates en vermengen dans met somatische oefeningen. De les richt zich op het verkrijgen van een betere articulatie van het lichaam door het opbouwen van specificiteit en helderheid. We bouwen kracht op en vinden ontspanning terwijl we werken aan bepaalde spiergroepen en gewrichten met gerichte oefeningen. We werken aan het vergroten van ons bewegingsbereik door de vorm van onze gewrichten fysiek te begrijpen.

Mattijs Van Damme

Tijdens de komende sessie willen we een diepe luisteroefening opzetten en een diepgaand gevoel voor grafische muzieknotatie opwekken dat persoonlijke waarde krijgt en de communicatie en het begrip van diverse muzikale fenomenen en ervaringen vergemakkelijkt. We richten ons op werken die luisteraars en dansers voeden, composities die het oor en de geest scherpen van componisten als Ph. de Vitry, J.S. Bach, Th. De Mey, A. Webern, G. Ligeti en anderen.