[DNA]
en nl fr

Het Directoraat-Generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie heeft het project Départs geselecteerd als Success Story, als een afgerond project dat zich "onderscheiden heeft door zijn impact, bijdrage tot beleidsontwikkeling, vernieuwende resultaten en/of creatieve benadering", en zo kan dienen als inspiratie voor andere projecten. PARTS en de partners in Départs, van wie de meeste nog steeds samenwerken in het nieuwe project [DNA] Departures and Arrivals, zijn erg trots op deze nominatie, en dankbaar voor de steun van de Europese Commissie aan de ontwikkelingskansen van jonge dansers en choreografen.

Het DÉPARTS netwerk wilt investeren in de toekomst van de Europese hedendaagse dans en neemt daarbij het project van PARTS als vertrekpunt.

DÉPARTS staat voor een start in meervoud, want voor de carrière van iedere jonge artiest zijn twee dingen essentieel: toegang tot een opleiding die de hoogste standaard nastreeft én de nodige steun bij de eerste stappen in de professionele kunstwereld.

Om deze doelstellingen samen vorm te geven, hebben verschillende Europese partners zich verenigd in het DÉPARTS netwerk dat ondersteund wordt door de Europese Commissie (Programme Culture 2000). Sinds September 2001 zijn er drie verschillende werkperiodes afgerond en in 2009 trad het vierde werkplan in actie (tot 2014).

De partners in DÉPARTS zijn PARTS (Brussel, België), Alkantara (Lissabon, Portugal), Bimeras (Istanbul, Turkije), CDC Toulouse (Toulouse, Frankrijk), Forum Dança (Lissabon, Portugal), Hebbel am Ufer (Berlijn, Duitsland), PACT Zollverein/Choreographisches Zentrum NRW (Essen, Duitsland), Springdance (Utrecht, Nederland), Trafo (Boedapest, Hongarije), MDT (Stockholm, Zweden) en Zodiak Center for New Dance (Helsinki, Finland), Kunstencentrum Vooruit (Gent, België) in associatie met Kunstencentrum Buda (Kortrijk, Be). Archauz (Arhus, DK) was actief lid tussen 2009 en 2011.

Het netwerk werd ondersteund door de Europese Commissie (Programme Culture 2007-2013).

Het DEPARTS-project liep van 1/5/2009 tot 30/4/20104. In die periode vonden volgende activiteiten plaats:

- workshops in 10 steden waarbij 400 kunstenaars werkten met 4500 jonge dansers en choreografen
- coachingprojecten voor 195 deelnemers
- residenties voor 330 projecten
- 68 audities en 6 finale audities voor PARTs en Forum Dança, met zo'n 2700 deelnemers
- studiebeurzen (tussen 1 en 4 jaar) voor 107 individuele studenten van PARTS, Forum Dança en Extensions/CDC
- co-productie van 73 nieuwe voorstellingen van 43 makers (ex-studenten van PARTS, Forum Dança, Extensions en andere)
- 492 presentaties van 143 voorstellnigen van 83 makers, voor een publiek van ruim 40.000 mensen in 10 landen
- 73 presentaties van de studenten van PARTS, Forum Dança, Extensions en andere workshops

DÉPARTS heeft 3 verschillende werkterreinen ontwikkeld:

DÉPARTS #1 Gespecialiseerde trainingsprogramma’s die een brug vormen tussen opleiding en professionele praktijk

DÉPARTS creërt met de verschillende partners trainings- en coachingsprojecten voor jonge dansers en choreografen uit Europa en andere delen van de wereld.De deelnemers worden, buiten de reguliere opleidingscontext, in contact gebracht met actieve artiesten die de rol van leraar of coach op zich nemen. Met de hulp van DÉPARTS worden professionele dansstudio’s beschikbaar gemaakt voor jonge dansers en choreografen die zich niet kunnen permitteren om deze ruimtes te huren.

Het netwerk biedt ook trainingsprogramma’s voor jonge professionelen, artistieke feedback en presentatiemogelijkheden voor de eerste projecten van jonge choreografen en dansers.

DÉPARTS #2 Laagdrempelige toegang tot kwalitatief hoogstaande opleidingen voor jonge talenten

DÉPARTS wil grensoverschrijdend werken en alle jonge Europese talenten kansen bieden om deel te nemen aan trainingsprogramma’s van PARTS en DÉPARTS.

In de eerste fase van een selectieprocedure stapt DÉPARTS af bij de locale dansgemeenschappen om kandidaten uit te nodigen en te zien. Tegelijkertijd is er een studiebeurzenfonds dat geselecteerde studenten de kans biedt om, naargelang hun financiële behoeftes, zich in te schrijven voor de opleidingen van PARTS en andere DÉPARTS partners en hun verblijf te bekostigen.

DÉPARTS #3 Steun voor jonge choreografen

DÉPARTS coproduceert werk van choreografen die deelgenomen hebben aan de opleidingsprogramma’s van PARTS en DÉPARTS en biedt hen de nodige omkadering voor hun eerste stappen in de professionele wereld.

DÉPARTS presenteert de eerste creaties van deze jonge mensen op de internationale podia van netwerk-partners en andere professionele theaters in Europa. Het biedt jonge talenten de kans om nieuwe publieken aan te boren en meteen contacten te leggen voor de uitbouw van een eigen professionele carrière in de internationale danswereld.

Voor meer informatie en een actueel overzicht van de activitieiten, ga naar de website www.departs.eu.