P.A.R.T.S.
en nl fr

HET CURRICULUM IS ONDERVERDEELD IN TWEE ONAFHANKELIJKE CYCLI:
DE BASISCYCLUS TRAINING (DRIE JAAR) EN DE VOORTGEZETTE CYCLUS RESEARCH STUDIOS (TWEE JAAR).

P.A.R.T.S. IS EEN INTERNATIONALE OPLEIDING. DE STUDENTEN EN DOCENTEN KOMEN VOORAL UIT BELGIË, EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN, MAAR OOK UIT ANDERE CONTINENTEN.

P.A.R.T.S. IS EEN VOLTIJDSE OPLEIDING DIE EEN TOTALE EN CONTINUE INZET VRAAGT VAN HAAR STUDENTEN. DAAROM STAAT OOK EEN STERK BEWUSTZIJN VAN EN ZORG VOOR GEZONDHEID VOOROP. DE SCHOOL DRAAGT DAARTOE BIJ DOOR DAGELIJKS EEN MACROBIOTISCHE MAALTIJD AAN TE BIEDEN. DAARNAAST ZIJN VERSCHILLENDE VAKKEN IN HET CURRICULUM GEWIJD AAN DE VERBETERING VAN DE FYSIEKE GEZONDHEID.

TRAINING CYCLUS

De Training Cyclus richt zich tot jonge dansers en choreografen tussen 18 en 23 jaar die een professionele opleiding tot danser of choreograaf willen beginnen. In het curriculum van de Training Cyclus krijgen de studenten inzicht in de technische en artistieke fundamenten van de hedendaagse dans, ze worden geconfronteerd met de specifieke P.A.R.T.S.-aanpak, die wordt gekenmerkt door de nadruk op lichaamsbewustzijn, de ontwikkeling van creatieve en compositorische vaardigheden, theater- en muzikale opleiding en theoretische reflectie. Het is een programma voor dansers en choreografen. Alle studenten volgen hetzelfde parcours. Vanaf het einde van het 2e jaar zijn er in bepaalde periodes parallelle opties met een verschillende invulling.

Slechts om de drie jaar wordt een nieuwe cyclus opgestart. De eerstvolgende start van de Training cyclus is in september 2022. Audities hiervoor vinden plaats in het voorjaar van 2022.

Het schooljaar telt in totaal 36 lesweken. Het academiejaar start begin september en eindigt eind juni. Er zijn vier vakantieperiodes, in november (een week), rond Kerstmis (drie weken), in februari (een week) en rond Pasen (twee weken).

De lessen beginnen om 8u30 en duren tot 17u15 of 18u15, van maandag tot vrijdag. In sommige periodes zijn er uitzonderlijk ook lessen op zaterdag. Er is een middagpauze van 75 minuten. Gemiddeld zijn er 36 lesuren per week.

STUDIOS

Het STUDIOS programma is het vervolg op de Research Cycle (2000-2014) en de pilootprogramma’s Research Studios (2015-2018).

STUDIOS richt zich op choreografen en performance makers die hun ervaring als maker willen verdiepen en verbreden door middel van geavanceerd onderzoek en artistiek onderzoek. Het programma bestaat uit masterclasses choreografie en compositie, workshops bewegingsonderzoek, theorie-seminaries en de eigen creatieve processen van de deelnemers. De kern van het programma is collectief werk, aangevuld met individueel onderzoek.

De tweejarige opleiding wordt afgerond met een Masterproef. Aansluitend wordt het presenteren van het eigen werk in binnen- en buitenland gefaciliteerd.


BACHELOR EN MASTER

In 2019 werd het programma van Training door de Vlaamse Regering erkend als een volwaardige Professionele Bachelor in Dans. Elk van de drie studiejaren heeft een programma van 60 studiepunten (60 ECTS). De huidige groep studenten, Generatie XIII, zal de eerste lichting zijn die het officiële Bachelordiploma behaalt.

Volledige informatie over de accreditatie kan gevonden worden in het Hoger Onderwijs-register van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In 2020, werd het programma van STUDIOS door de Vlaamse Regering erkend als een Master in Dans. Die opleiding bestaat uit twee studiejaren. Het eerste daarvan telt 56 ECTS en is een Brugjaar tussen het Professionele Bachelor-diploma en het Academische Master-diploma. Het tweede jaar is het Masterjaar en telt 60 ECTS. Ook kandidaten die het Training-programma niet gevolgd hebben, kunnen instromen in STUDIOS.

Volledige informatie over de accreditatie kan gevonden worden in het Hoger Onderwijs-register van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De twee autonome cycli Training en STUDIOS worden één maal per periode van drie jaar georganiseerd. De huidige cycli zijn opgestart in september 2019. De jonge makers van STUDIOS studeren af in de zomer van 2021, de studenten van Training beëindigen hun programma een jaar later. In september 2022 starten beide cycli opnieuw.