nieuws
en nl fr

Geen lessen meer in PARTS dit academiejaar, ten gevolge van corona-crisis

De directie van de school heeft beslist alle lessen te schorsen tot einde van het academiejaar. De veiligheid van studenten en leraren kan niet gegarandeerd worden, omdat social distancing in vele gevallen geen optie is voor een dansschool. Bovendien zijn onze studio's onvoldoende groot om met groepen van 20 studenten te werken, terwijl permanent 1,5 meter afstand tussen alle dansers zou moeten bewaard worden.

De online-lessen voor de studenten worden voortgezet tot einde juni. Vele leraren van PARTS hebben grote inspanningen geleverd om hun lespraktijk aan te passen aan het online-onderricht, inbegrepen techniekleraren voor ballet en hedendaagse dans.
De meerderheid van de studenten van de Training cyclus is inmiddels naar het thuisland teruggekeerd.

Het programma van de tweede cyclus STUDIOS daarentegen wordt op 18 mei hervat.
Ook voor deze 14 studenten blijven de danslessen tot einde juni geschorst. Maar de hoofdmoot van hun programma bestaat voor dit trimester uit 'Self directed research'.
Dit onderzoek is doorgaans individueel, soms ook in heel kleine constellaties, waarbij de regels van de social distancing kunnen gerespecteerd worden. Met inachtname van zeer strenge veiligheidsprocedures kan dit werk hervat worden tot het einde van het academiejaar.

Op 1 september gaan de normale programma's voor Training (2de jaar) en STUDIOS (2de jaar) opnieuw van start.

Een nieuw opgestarte Werkgroep, waarin management, staf, docenten en studenten samen overleggen, herziet momenteel het programma voor de academiejaren 2020-21 en 2021-22, met als doel het inpassen van de lessen en ateliers die deze maanden noodgedwongen moesten geschrapt worden.

P.A.R.T.S