Audities STUDIOS
en nl fr

ALGEMENE INFORMATIE

1. Wat zijn de toelatingscriteria?

- Kandidaten moeten een bachelordiploma in dans of choreografie hebben, of een ander bachelordiploma gecombineerd met een aantal jaren intensieve professionele dansopleiding.
- Alleen kandidaten die in de preselectie via dossier zijn geselecteerd, mogen deelnemen aan de uiteindelijke auditie.
- Alleen kandidaten die tijdens de laatste auditie zijn geselecteerd, kunnen student worden.
- STUDIOS is een voltijds residentieel programma in Brussel, dat werkt met een cyclus van twee jaar. Deeltijds studeren, een combinatie van STUDIOS met andere studieprogramma's of langer werken in het beroepsveld zijn niet mogelijk.
- Studenten in het STUDIOS programma moeten een zeer goed niveau in het Engels hebben (C1 of hoger in CEFT schalen). Dit is essentieel om actief aan het programma te kunnen deelnemen en de academische opdrachten te kunnen vervullen.

2. Wat zijn de leeftijdscriteria?
- De minimumleeftijd voor toegang tot P.A.R.T.S. STUDIOS is 21 jaar, de maximumleeftijd is 27 jaar (beide leeftijden op 31 december 2022).
- Als je jonger bent dan de leeftijdsgrens, kan je wel aan de auditie deelnemen, maar alleen als je zeker weet dat je vóór 1 september 2022 het vereiste bachelordiploma hebt.
- Als je ouder bent dan de leeftijdsgrens, heb je een kleinere kans om te worden geaccepteerd. P.A.R.T.S. zal slechts af en toe een uitzondering op deze regel maken.

3. Wat zijn de selectiecriteria?

STUDIOS richt zich tot jonge dansmakers en choreografen die meer tijd en ruimte willen besteden aan de ontwikkeling van een choreografische praktijk. Het STUDIOS programma heeft geen vooraf gedefinieerde notie van choreografisch auteurschap, en het verwelkomt zowel individuele auteurs-choreografen als performers die hun creatie-vaardigheden willen ontwikkelen in processen die collaboratief zijn of gedreven worden door een auteur.

PARTS mikt op kandidaten met een sterke dans- en performance vaardigheid en een creatieve praktijk die geworteld is in studiowerk, wat de benadering is die de school het best kan voeden en ondersteunen. Dit sluit andere profielen en benaderingen niet uit.

4. Hoeveel studenten laat STUDIOS toe?
Er is plaats voor 12 deelnemers, waaronder studenten die de BA Training cyclus van P.A.R.T.S. hebben voltooid, die ook aan het auditieproces zullen deelnemen.

5. Hoeveel kost het om bij P.A.R.T.S. te studeren?

Studenten betalen een eenmalig inschrijvingsgeld en een jaarlijks lesgeld.

- Het inschrijvingsgeld bedraagt € 4.500. Dit bedrag is eenmalig verschuldigd, ongeacht het aantal jaren dat de student bij PARTS doorbrengt. Het moet voor de aanvang van de cursussen worden betaald.
- Het lesgeld voor STUDIOS bedraagt € 2.500 per jaar.

In 2022-23 zullen de studenten 1.000 euro extra betalen om bij te dragen aan de kosten van de overzeese activiteiten in Senegal.

6. Geeft P.A.R.T.S. studiebeurzen?
P.A.R.T.S. kan een beperkt aantal studiebeurzen toekennen aan studenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken en er niet in geslaagd zijn studiebeurzen van andere financieringsinstanties te krijgen. P.A.R.T.S. is afhankelijk van externe bronnen voor studiebeurzen, dus er kan niets worden gegarandeerd. P.A.R.T.S. zal alleen studiebeurzen toekennen aan studenten die kunnen aantonen dat zij serieuze pogingen hebben ondernomen om elders een studiebeurs te bemachtigen.

Ga op zoek naar beurzen die worden toegekend door de plaatselijke autoriteiten (gemeentelijk, regionaal, nationaal) of particuliere stichtingen, zodra je je auditie-dossier hebt ingestuurd. In veel gevallen zullen de aanvraagtermijnen al verstreken zijn voordat je de definitieve bevestiging krijgt dat je bent toegelaten tot P.A.R.T.S.

Als je documenten van ons nodig hebt, neem dan contact op met onze P.A.R.T.S. medewerkster Ingrid Maes via auditions@parts.be.

7. Kan ik de school bezoeken?

Je kan de school alleen bezoeken tijdens de openbare voorstellingen (schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden wanneer deze plaatsvinden).

8. Kunt u mij een brochure of prospectus sturen?

Op deze website vind je alle nodige informatie. Als je nog vragen hebt over het programma, contacteer dan Steven De Belder (steven.debelder@parts.be). Voor vragen over de auditieprocedure, contacteer Ingrid Maes via auditions@parts.be.

9. Hoe belangrijk is het om Engels te beheersen?
Het is van essentieel belang dat de studenten een zeer goede kennis van het Engels hebben wanneer zij aan de cursus beginnen. Het niveau moet C1 of hoger zijn (CEFR-schalen). Je kan jouw niveau testen op de volgende plaats: luistertest en grammatica test. Beide tests duren ongeveer 10 minuten.

Tijdens de laatste auditie zal er een formele Engelse test worden afgenomen. Als je bij deze test niet het vereiste niveau haalt, zijn je kansen om als student te worden toegelaten veel kleiner

PRESELECTIE VIA DOSSIER

10. Wanneer is de uiterste datum voor het indienen van het dossier?
Je moet het dossier vóór 10 april 2022 per e-mail sturen naar Steven De Belder, steven.debelder@parts.be.

11. Welke elementen moet het dossier bevatten?

- Motivatiebrief
- CV
- 2 referentiebrieven
- Een weblink naar max. 10' videomateriaal van werk dat je gemaakt hebt of mee gemaakt hebt op youtube of vimeo
- Een tekst van max. 1 pagina om het videomateriaal in te leiden en te contextualiseren

12. Moeten de referentiebrieven rechtstreeks door de referent naar de school worden gestuurd?
Dit is niet nodig, referentiebrieven kunnen worden opgenomen in het dossier dat de kandidaat opstuurt. De referent kan de referentiebrief rechtstreeks sturen naar Steven De Belder (steven.debelder@parts.be).

13. Moet de video één (fragment van een) stuk voorstellen, of eerder een compilatie?
Je kan kiezen wat volgens jou het beste bij jouw werk past. Als je er echter voor kiest om verschillende fragmenten te presenteren, zorg er dan voor dat de toeschouwer voldoende kan zien van elk werk dat je presenteert.

14. Moet de video werken bevatten waarin ik zelf optreed?

Dit is niet noodzakelijk, maar het wordt aangeraden het toe te voegen indien beschikbaar. Wanneer video's worden opgenomen waarin je als artiest tussen andere artiesten optreedt, word je verzocht in de contextuele opmerking informatie toe te voegen over hoe je herkend kan worden.

15. Kan ik ook links opnemen naar volledige registraties van mijn werk?

Het dossier moet één link bevatten naar een video van 10 minuten. Daarnaast kan je meer links opnemen, maar er is geen garantie dat deze door het selectiecomité zullen worden bekeken.

16. Ontvang ik een bevestiging na mijn registratie?

Nadat je je sollicitatiedossier hebt ingediend, krijg je een e-mail ter bevestiging van ontvangst.

17. Wanneer weet ik of ik geselecteerd ben voor de uiteindelijke auditie?
De resultaten van de selectie zullen vóór 3 mei 2022 worden meegedeeld.

Kandidaten die voor de auditie zijn geselecteerd, ontvangen een bevestigingsbrief, die zij ook kunnen gebruiken om een visum of een beurs aan te vragen.

18. Is er een mogelijkheid voor feedback als ik niet geselecteerd ben voor deelname aan de auditie?

Nee. Een afwijzing van uw aanvraag zal niet worden gemotiveerd.

19. Kan ik deelnemen aan een preselectie van de Training Cycle om geselecteerd te worden voor de finale auditie voor STUDIOS?

Dit is niet mogelijk. Het kan gebeuren dat een selector van een Training preselectie een kandidaat voorstelt om deel te nemen aan de STUDIOS auditie omdat de selector denkt dat het profiel van de kandidaat beter aansluit bij dat van STUDIOS. Als de kandidaat effectief geïnteresseerd is in deelname aan de STUDIOS auditie, zal deze kandidaat een sollicitatiedossier moeten indienen. De timing zal geen probleem zijn, want de STUDIOS auditieprocedure start pas nadat de auditieprocedure van de Training cyclus is afgelopen.

FINALE AUDITIE

20. Wie kan deelnemen aan de finale auditie?
Alleen de mensen van wie het sollicitatiedossier is geselecteerd, kunnen deelnemen aan de finale auditie.

21. Hoeveel mensen kunnen deelnemen aan de finale auditie?

Tussen de 30 en 40.

22. Hoeveel kost mijn deelname aan de finale auditie?
Deelname aan de finale auditie kost 50€, te betalen na ontvangst van de uitnodiging voor de finale auditie.

23. Kan P.A.R.T.S. mijn komst naar de finale auditie financieel ondersteunen?

Nee, wij dekken geen onkosten voor de audities. We kunnen je een lijst geven van goedkope accommodatie in Brussel.

24. Hoe lang duurt de finale auditie?
De finale auditie vindt plaats van 11 tot en met 16 juli 2022 in Brussel. Als je wordt geselecteerd, moet je tijdens deze zes dagen beschikbaar zijn.

25. Wat gebeurt er tijdens de finale auditie?
De finale auditie bestaat uit de volgende onderdelen:
- een warm-up les en een langere dans en improvisatie les;
- een performatieve presentatie van 10 minuten, "walk+talk" genaamd, waarin de kandidaat zijn werk en zijn onderzoeksinteresses voorstelt;
- een 20' individueel gesprek met de jury;
- een opdracht om een solo van 3' te creëren. De concrete parameters voor de opdracht zullen op de eerste dag van de auditie worden gegeven, en tijdens de auditie periode zal er studioruimte zijn om het werk te maken.
- de taak om korte feedback te geven op de solo die door een andere kandidaat is gepresenteerd;
- een groepsgesprek, geleid door een moderator en geobserveerd door de jury;
- voor niet-moedertaalsprekers: een Engelse test.
- het schrijven van een essay van 2 pagina's. Dit gebeurt vóór de auditie zelf, details over het onderwerp worden een week van tevoren naar de kandidaten gestuurd.

26. Wat moet ik meenemen naar de finale auditie?

Breng je eigen lunch mee en alles wat je nodig hebt voor een gewone dag in de studio.

27. Is er een dresscode voor de audities?
Voor danslessen moet de kandidaat kleding dragen die een correcte observatie door de leraar mogelijk maakt.

28. Wanneer weet ik of ik geselecteerd ben om aan P.A.R.T.S. te studeren?

De definitieve selectie wordt een week na het einde van de finale auditie in Brussel gemaakt. Wij zullen u hierover per e-mail informeren.

29. Wanneer begint het schooljaar?

Het STUDIOS-programma gaat van start op 26 september 2022.
De volgende cyclus van STUDIOS begint in september 2025, de precieze data moeten nog worden bevestigd.

30. Is er een mogelijkheid tot feedback als ik niet geselecteerd ben voor de finale auditie?

Ja. Alle kandidaten die geïnteresseerd zijn, krijgen individuele feedback van een van de coördinatoren, telefonisch of via Zoom, tot max. 1 maand na het auditieproces.